แนะนำ ถังดับเพลิง แต่ละชนิดและวิธีใช้ ประจำสำนักงานเพื่อความปลอดภัย

แนะนำ ถังดับเพลิง แต่ละชนิด

อัคคีภัยหรือไฟไหม้เป็นเหตุการณ์ณ์ที่อันตรายส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ในวงกว้าง ยิ่งในสำนักงานที่มีบุคลากรที่ทำงานอยู่หลายชีวิต และมีทรัพย์สินต่างอยู่ด้วย ต้องคอยระมัดระวังและคอยตรวจสอบความปลอดภัยอยู่สม่ำเสมอ ควรให้ความสำคัญคือการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ อย่างการเลือกอุปกรณ์เพื่อควบคุมและป้องกันไฟไหม้อย่าง ถังดับเพลิง ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเพื่อจะได้ดับเพลิงอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ ถังดับเพลิง

ประเภทของเพลิงไหม้และต้นเหตุของเพลิงไหม้

1.เพลิงไหม้ประเภท A (Ordinary Combustibles) เพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น กระดาษ ไม้ ผ้า และพลาสติก ที่สามารถติดไฟได้ง่ายและสามารถดับเพลิงด้วยน้ำเปล่าได้

2.เพลิงไหม้ประเภท B (Flammable Liquids) เพลิงไหม้ที่มีส่วนผสมและต้นเหตุที่ของการเกิดเพลิงใหม่จากน้ำมัน เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯ หรือก๊าซไวไฟชนิดต่างๆ การดับเพลิงไหม้ในลักษณะนี้ให้ได้รวดเร็วคือกำจัดออกซิเจนที่อยู่ในอากาศที่อยู่โดยรอบออกให้ได้มากที่สุด

3.เพลิงไหม้ประเภท C (Electrical Equipment) เพลิงไหม้ที่มีต้นเหตุมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายหรือการลัดวงจรของไฟฟ้า จนเกิดเป็นประกายไฟทำให้ไฟไหม้ลุกลามไปยังบริเวณต่างๆ  การดับไฟประเภทนี้ไม่ควรใช้สิ่งที่สื่อนำไฟฟ้ามาใช้ดับไฟและก่อนการดับไฟทุกครั้งควรดับไฟตัดวงจรไฟฟ้าที่เหลืออยู่เพื่อความปลอดภัย

4.เพลิงไหม้ประเภท D (Combustible Metals) เพลิงไหม้ที่เกิดจากโลหะและสารเคมีต่างๆ ที่สามารถติดไฟได้ อย่างเช่น ไทเทเนียม แมกนีเซียม อลูมิเนียม โพแทสเซียม ฯ เมื่อติดไฟแล้วจะไม่สามารถใช้น้ำเพื่อดับไฟได้ เนื่องจากอาจจะทำให้ต้นเพลิงโหมลุกไหม้แรงกว่าเดิมหรือมีสารพิษต่างๆ ปนเปื้อนออกมาได้

5.เพลิงไหม้ประเภท K (Combustible cooking) เพลิงไหม้ที่มีต้นเพลิงมาจาก น้ำมันทำอาหาร น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ติดไฟ วิธีที่จะช่วยดับไฟประเภทนี้ได้รวดเร็วและดี

แนะนำ ถังดับเพลิง แต่ละชนิด 1

ที่สุดคือใช้ถังดับเพลิงที่มีสารชนิดพิเศษที่สามารถดับไฟชนิดนี้โดยเฉพาะ

ชนิดของถังดับเพลิงที่ควรรู้จักเบื้องต้น

1.ชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) 

แนะนำ ถังดับเพลิง แต่ละชนิด 2

ถังดับเพลิงที่บรรจุผงเคมีแบบแห้งเอาไว้ด้านใน เมื่อทำการดับเพลิงจะมีฝุ่นละอองของสารเคมีดังกล่าวฉีดพ่นออกมาเพื่อดับไฟ ข้อจำกัดคือสารเคมีผงมักฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณที่ดับไฟและเมื่อเปิดใช้ไปแล้วถึงจะใช้ไปในปริมาณที่น้อยไม่หมดถังก็ต้องส่งอัดบรรจุใหม่เท่านั้นเพราะแรงดันในตัวถังตกไม่สามารถใช้งานได้ต่อสามารถใช้ได้กับเพลิงไหม้ประเภท A, B ,C

2.ชนิดน้ำยาเหลวระเหย

แนะนำ ถังดับเพลิง แต่ละชนิด 2

ถังดับเพลิง ที่บรรจุน้ำยาระเหยหรือสารเคมีเหลว เมื่อฉีดออกมาแล้วจะมีลักษณะเป็นไอระเหยไม่ทิ้งคราบฝุ่นละอองที่ทำให้สกปรก และยังไม่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เสียหาย เหมาะกับพื้นที่มีเครื่องใช้ไปไฟฟ้าจำนวนมาก เช่น ส่วนสำนักงาน ที่มีทั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อีกมากมาย สามารถดับไฟประเภท A,B,C 

3.ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

แนะนำ ถังดับเพลิง แต่ละชนิด 3

ถังดับเพลิงที่บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ภายใน เมื่อใช้งานโดยการฉีดพ่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจะมีอุณหภูมิที่เย็นมากๆ ทำให้สามารถดับไฟและลดอุณหภูมิไปในตัวช่วยลดการลุกลามของไฟได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งไม่ทิ้งคราบฝุ่นละอองต่างๆ เอาไว้ สามารถดับไฟประเภท B,C ได้

4.ชนิดโฟม 

แนะนำ ถังดับเพลิง แต่ละชนิด 4

ถังดับเพลิง ที่ภายในบรรจุโฟมไว้ เมื่อใช้งานจะเป็นลักษณะโฟมสีขาวปกคลุมบริเวณเพลิงไหม้ สามารถดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภททินเนอร์ และสารระเหยติดไฟ และเพลิงไหม้ประเภท A,B ได้เป็นอย่างดี แต่มีข้อจำกัดคือไม่สามารถดับไฟเพลิงไหม้ประเภท C ได้เนื่องจากเป็นสื่อนำไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

5.ชนิดสูตรเคมีน้ำ

แนะนำถังดับเพลิง แต่ละชนิด 5

 เป็นสารทดแทนสารฮาล่อน 1211 ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้งานง่ายไม่เป็นฝุ่นละอองและยังปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถดับเพลิงไหม้ประเภท A,B,C,K ได้

วิธีการใช้ถังดับเพลิงในสำนักงานและข้อควรระวัง

แนะนำถังดับเพลิง แต่ละชนิด 6

1.เดินเข้าไปในทางเหนือลมโดยควรห่างจากฐานของไฟอย่างน้อย 2 เมตร

2.ดึงสลักหรือบิดลวดที่รั้งวาล์วออก เพื่อเตรียมถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน

3.ยกหัวฉีดไปที่ฐานของไฟโดยทำมุมประมาณ 45 องศา

4.บีบไกคันบังคับเพื่อเปิดวาล์วให้ก๊าซพุ่งออกมา

5.ส่ายหัวฉีดไปมาที่ฐานไฟเพื่อดับไฟอย่างช้าๆ ไม่เร็วจนเกินไป

6.สังเกตว่าไฟดับสนิทดีแล้วจึงขยับไปดับไฟในบริเวณอื่นๆ ต่อไป

ข้อควรระวังสำหรับถังดับเพลิงในสำนักงาน

แนะนำถังดับเพลิง แต่ละชนิด 7

1.เลือกซื้อถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับความความต้องการและความน่าจะเป็นในการเกิดเพลิงไหม้ประเภทต่างๆ

2.ตรวจเช็คถังดับเพลิงให้มีสภาพดี พร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ

3.ไม่วางถังดับเพลิงในที่สูงเกินไปหรือในสถานที่จะนำมาใช้งานได้ยาก เพราะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะได้หยิบมาใช้ได้อย่างทันท่วงที

4.ไม่ควรละเลยเรื่องการฝึกซ้อมหนีไฟ บุคคลในสำนักงานทุกคนควรมีความรู้และสามารถใช้ถังดับเพลิงได้ และควรเตรียมแผนรองรับต่างๆ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น

เหตุการณ์เพลิงไหม้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาใด การที่มีถังดับเพลิงเอาไว้ตามจุดต่างๆ ในสำนักงานเป็นวิธีที่จะช่วยป้องกันและช่วยลดโอกาสและความรุนแรงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นควรให้บุคลากรในสำนักงานได้ศึกษาหาความรู้เรื่องวิธีการเอาตัวรอดและการใช้ถังดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ 

อ่านบทความ แนะนำ โต๊ะทำงานออฟฟิศ ควรใช้ยี่ห้อไหนดี 

เครดิตรูปภาพจาก www.pixabay.com

เว็บตรงสล็อต

ufabetflix285

เว็บสล็อตแตกง่าย 2022 ไม่มีขั้นต่ำ

บทความน่าสนใจ

10 ตู้เก็บของ ในห้องน้ำ ดีไซน์สวย เก็บของได้เป็นสัดส่วน 2023
10 ตู้เก็บของ ในห้องน้ำ ดีไซน์สวย เก็บของได้เป็นสัดส่วน 2023

ตู้เก็บของ ในห้องน้ำ แต่ละแบบฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันไป ตามราคาที่จัดจำหน่าย สำหรับไว้ในห้องน้ำ ไม่เกิดเชื้อรา ไม่บวมน้ำ และยังแข็งแรงทนทาน

5 ตู้เก็บของ นอกบ้าน สวย ทนทาน ทุกสภาพอากาศ 2023
5 ตู้เก็บของ นอกบ้าน สวย ทนทาน ทุกสภาพอากาศ 2023

ตู้เก็บของ นอกบ้าน ทุกตัวสามารถวางข้างนอกได้ ด้วยตัววัสดุที่เลือกใช้พลาสติกเกรดอย่างดี จึงให้ความแข็งแรง ทนทาน ทนต่อสภาพอากาศอีกด้วย 

5 ตู้เก็บของ ในครัว หลากดีไซน์ ช่วยให้การจัดบ้านเป็นเรื่องง่าย
5 ตู้เก็บของ ในครัว หลากดีไซน์ ช่วยให้การจัดบ้านเป็นเรื่องง่าย

ตู้เก็บของ ในครัว เพื่อจัดระเบียบให้เครื่องใช้ต่างๆอยู่เป็นที่เป็นทาง เป็นระเบียบ ยังช่วยให้ดีไซน์และไลฟ์สไตล์ในห้องครัวเปลี่ยนไปอีกด้วย

ไปดูวิธีเพิ่มความหรูหรา ด้วย พรมปูพื้น เส้นใยคุณภาพดี
ไปดูวิธีเพิ่มความหรูหรา ด้วยพรมปูพื้น เส้นใยคุณภาพดี

พรมปูพื้น ภายในห้อง ชนิดไหนดี ที่จะเหมาะกับบ้านของเพื่อนๆที่สุด อีกทั้งยังเหมาะกับงบที่ตั้งไว้ในการตกแต่งภายในบ้านอีกด้วย ไปดูกันนะคะ

10 อันดับ คอกกั้นเด็ก แข็งแรง ทนทาน เพิ่มความปลอดภัย ให้ลูกน้อยของคุณ
10 อันดับ คอกกั้นเด็ก แข็งแรง ทนทาน เพิ่มความปลอดภัย ให้ลูกน้อยของคุณ

10 แบรนด์ คอกกั้นเด็ก ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล รับรองความปลอดภัยของเด็กๆ อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยในด้านเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆได้อีกด้วย

10 อันดับ เตาอบ รุ่นไหนดี แนะนำ ฟังก์ชันหลากหลาย ประหยัดไฟ 2023
10 อันดับ เตาอบ รุ่นไหนดี แนะนำ ฟังก์ชันหลากหลาย ประหยัดไฟ 2023

เตาอบ รุ่นไหนดี ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดปานกลาง เหมาะสำหรับไว้ที่บ้าน ฟังก์ชันที่หลากหลาย แถมประหยัดไฟอีกด้วย มาดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้าง

10 รุ่นฮิต เตาอบ เบเกอรี่ ใช้ที่บ้านก็ได้ ไว้ที่ร้านก็ดี
10 รุ่นฮิต เตาอบ เบเกอรี่ ใช้ที่บ้านก็ได้ ไว้ที่ร้านก็ดี

เตาอบ เบเกอรี่ แอดจัดมาให้หมด หวังว่าการทำขนมของเพื่อนๆจะมาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในการเลือกเตาอบดีๆสักเครื่อง เทียบกับคุณภาพที่ได้รับนะคะ